เครื่องวัดก๊าซออกซิเจนสำคัญอย่างไร วันนี้ PICO มีคำตอบ

เครื่องวัดก๊าซออกซิเจน หรือ Oxygen Meter เป็นเครื่องมือที่ใช้วัดความเข้มข้นของออกซิเจนในบรรยากาศ ซึ่งความเข้มข้นปกติของออกซิเจนในบรรยากาศมีปริมาณประมาณ 20.9% แต่หากระดับออกซิเจนมีปริมาณที่มากเกินไป และ น้อยเกินไปก็สามารถเป็นอันตรายต่อคนได้เช่นกัน ซึ่งเจ้าเครื่องตรวจวัดออกซิเจนนี้จะช่วยแจ้งเตือนเมื่อออกซิเจนมีปริมาณที่สูงเกิน หรือ ต่ำเกินนั่นเอง ส่วนในงานอุตสาหกรรม ออกซิเจนก็เป็นก๊าซที่สำคัญในกระบวนการเผาไหม้เชื้อเพลิงซึ่งเครื่องวัดก๊าซออกซิเจนก็จะช่วยให้เราสามารถควบคุมการเผาไหม้ให้สมบูรณ์ และ มีประสิทธิภาพนั่นเอง 

ส่วนตัวเครื่องวัดก๊าซออกซิเจนมีทั้งแบบพกพาที่สามารถสถานที่ได้ง่าย และ แบบติดตั้งถาวรสำหรับโรงงานที่ต้องการใช้งานระยะยาว ซึ่งประโยชน์ของเจ้าเครื่องวัดออกซิเจนนี้ก็มีมากมายหลายข้อ ยกตัวอย่างเช่น เครื่องวัดออกซิเจนสามารถแจ้งเตือนเมื่อปริมาณออกซิเจนที่ใช้ในการทำงานน้อยไป หรือ สูงไป, ทำให้ควบคุมการทำงานของเครื่องจักรได้ดี และ มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น, สามารถตรวจสอบความเข้มข้นของออกซิเจนในสภาพแวดล้อมการทำงานได้อย่างต่อเนื่อง, สามารถป้องกันการระเบิด, การรั่วไหลของก๊าซพิษ, ท่อใต้ดินหรือเหมืองใต้ดินและสถานที่อื่น ๆ ได้อย่างมีประสิทธิภาพ และ ที่สำคัญคือการรักษาความปลอดภัยของพนักงานที่ทำงานอยู่ในพื้นที่นั้น ๆ ให้สามารถลี้ภัยได้ทันท่วงทีหากเกิดเหตุขัดข้องขึ้นมา ต่อมาที่ PICO จะพูดถึงก็คือ ความสำคัญของเครื่องวัดออกซิเจนต่อโรงงานอุตสาหกรรม ว่ามีอะไรบ้าง เอาเป็นว่าไปต่อกันเลย 

ความสำคัญของเครื่องวัดออกซิเจนในอากาศที่มีต่อโรงงานอุตสาหกรรม

1.ความสำคัญที่มีต่อโรงงานอุตสาหกรรม

เนื่องจากการบังคับใช้เรื่องกฎหมายสิ่งแวดล้อม ที่จำกัดการปล่อยแก๊สมีพิษจากโรงงานสู่ชั้นบรรยากาศ และปริมาณและกำหนดปริมาณแก๊สออกซิเจนที่เหมาะสมในอากาศที่ปล่อยออกมา  เพราะเหตุผลเหล่านี้ เครื่องวัดออกซิเจน O2 Meter จึงมีความจำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องใช้ในโรงงานอุตสาหกรรม เพื่อวัดและวิเคราะห์ค่าออกซิเจน และนำผลมาวิเคราะห์ปรับปรุงหาสาเหตุเพื่อแก้ไขต่อไป

2. ความสำคัญต่อชีวิต

       ออกซิเจนในอากาศที่เหมาสมจะอยู่ที่ 20.9% ซึ่งอากาศน้อยว่า 19.5% หรือมากกว่า 23.5% ก็จะทำให้เป็นอันตรายต่อชีวิตได้ เพราะฉนั้นบุคคลที่จะต้องทำงานในสถานที่ที่ออกซิเจนในการกาศมีน้อยหรือมากเกินไป เช่น งานระบบเดินท่อ หรือ งานในระบบการจุดเจาะอุโมงค์ เครื่องวัดออกซิเจนจึงจำเป็นอย่างมากในการพกพาเครื่องวัดออกซิเจนติดตัวไว้ตลอด เพื่อป้องกันการขาดอากาศหายใจ และเพื่อลดความเสียงในการเกิดอัตรายจากระดับออกซิเจนรอบตัว

เห็นไหมคะเครื่องวัดก๊าซออกซิเจนใช้ในงานอุตสาหกรรมจริง ๆ เป็นเครื่องมือที่สำคัญมาก ๆ ในอุตสาหกรรมโรงงานเลยก็ว่าได้ ส่วนใครที่กำลังสนใจสินค้าในกลุ่มนี้ ก็สามารถเข้ามาดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ https://www.pico.co.th/ และ ติดต่อสอบถามเราได้ทาง LINE: @pico และ อีเมล: marketing@pico.co.th 

#เครื่องวัดก๊าซออกซิเจนใช้ในงานอุตสาหกรรม