รางสายไฟ

รางสายไฟพีวีซี รางวายเวย์ วายดักส์ เป็นผลิตภัณฑ์ที่ผลิตจากพลาสติกพีวีซี ที่มีคุณภาพสูง ใช้สำหรับเก็บสายไฟ สายแลน สายสื่อสาร และอื่น ๆ ฯลฯ เพื่อการจัดเก็บหรือซ่อนสายไฟให้เป็นระเบียบเรียบร้อย และและดูสวยงาม มี หลากหลายรูปแบบให้เลือกได้ตามความประสงค์ และประเภทของการใช้งานต่าง ๆ

รางสายไฟ

เป็นผลิตภัณฑ์คุณภาพที่ใช้เทคโนโลยีในการออกแบบ เพื่อให้รองรับกับการใช้งานที่เหมาะสมกับงานแต่ละแบบในการเก็บสายชนิดต่าง ๆ ทุกประเภท สามารถใช้งานได้อย่างคุ้มค่าใช้ได้ทุกพื้นทุกสภาพของดินฟ้าอากาศ เป็นสินค้าที่มีความคงทน ใช้งานได้ทนนานหลายปี มีความยืดหยุ่นในตัวเองสูง มีรูปแบบและความสวยงามเป็นเลิศ รวมทั้งมีสีสันให้เลือกมากมายหลากหลายสีสัน ล้วนสวยงามตามสมัยนิยม

ผลิตภัณฑ์คุณภาพรางสายไฟพีวีซี และรางครอบสายไฟ ภายใต้แบรนด์สินค้าคุณภาพ เริ่มเปิดตัวสู่ตลาดวงการไฟฟ้าในประเทศไทย เมื่อปี 2528 ซึ่งเป็นระยะเวลามากกว่า 30 ปี ที่ได้พัฒนาผลิตภัณฑ์และอยู่เคียงข้างผู้ใช้งาน มีการปรับปรุงเทคโนโลยีการผลิตให้ทันสมัยอยู่ตลอดเวลา ใช้แนวคิดการรีไซเคิลเต็มรูปแบบของระบบน้ำหล่อเย็นและระบบควบคุมมลพิษที่ทันสมัย ทั้งนี้จากการปรับปรุงโรงงานให้ได้มาตรฐาน ISO 9000

เราได้คำนึงถึงความสำคัญในคุณภาพทางด้านสังคมและคุณภาพชีวิตของผู้ใช้อยู่ตลอดเวลา จึงได้ปรับปรุงกระบวนการผลิตให้เป็นไปตามข้อกำหนด ซึ่งเป็นมาตรฐานที่ว่าด้วยความปลอดภัย และคุณภาพชีวิต เกี่ยวกับการห้ามใช้สารที่เป็นอันตรายในอุปกรณ์เครื่องไฟฟ้าทุกชนิด และอิเล็กทรอนิกส์

ซึ่งเป็นข้อกำหนดที่ทำให้ความสำคัญกับสิ่งแวดล้อม ซึ่งเป็นที่นิยม และยอมรับของนานาประเทศ ดังนั้นลูกค้าและผู้ใช้งานจึงสามารถมั่นใจได้ว่า ผลิตภัณฑ์ของเราเป็นผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพและมาตรฐานสูงสุด ตามระดับสากล ส่งผลให้ผลิตภัณฑ์ของเราเป็นที่นิยมทั่วไปในโลก ทั้งในเอเชีย ยุโรป สหรัฐอเมริกา และในประเทศไทย

เนื่องจากเป็นผลิตภัณฑ์ที่มีความเหมาะสมทั้งคุณภาพและราคา การใช้งานมีรูปแบบที่หลากหลายเหมาะสมที่จะเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม รวมทั้งยังได้รับการพัฒนาและวิจัยผลิตภัณฑ์อย่างต่อเนื่องตลอดเวลา ด้วยปัจจัยเหล่านี้จึงส่งผลให้ผลิตภัณฑ์เครื่องใช้ไฟฟ้าที่สามารถอยู่ในตลาดสินค้าได้อย่างมีคุณภาพ อันเป็นที่ยอมรับของลูกค้าและผู้ใช้งานมาจนถึงปัจจุบัน ตามความมุ่งมั่นอันเป็นปรัชญาที่ว่า “คุณภาพสินค้าอยู่เคียงคู่คุณภาพสังคม” มาโดยตลอด

มาตรฐานสินค้า รางสายไฟผลิตขึ้นภายใต้ข้อกำหนดที่เป็นไปตามมาตรฐานสากลภายใต้การใช้วัสดุที่สำหรับการติดตั้งสายเคเบิ้ล ต่อไปนี้

EC 61084-1:1991 ระบบรางสายไฟ และ ท่อของสายเคเบิ้ลสำหรับการติดตั้งระบบไฟฟ้า

EN 50085-1:1997 ระบบรางสายไฟ และ ท่อของสายเคเบิ้ลสำหรับการติดตั้งระบบไฟฟ้า

BS 4678:1992 ข้อกำหนดสำหรับรางสายเคเบิ้ลที่ผลิตจากวัตถุดิบที่เป็นฉนวน

SS 275:1999 ข้อกำหนดรางสำหรับผลิตสายเคเบิ้ลที่ผลิตจากวัตถุดิบที่เป็นฉนวน

#รางสายไฟ